Staj

Staj Sınavı Hakkında
 
Staj dersini seçmeyen öğrenci staj sınavına giremeyecektir. Staj sınavları duyurulan tarihlerde yapılacaktır. Staj sınavına staj defteri ve İSG sertifikası ile gelinecektir (EMK aracılığıyla sertifika dağıtımı sağlanacaktır). Staj defterinin ilk sayfasında öğrenci fotoğrafı, dekanlık mühürü ve staj yapılan firmanın kaşesinin ve imzasının bulunması gerekmektedir. Ayrıca staj defterinin her sayfasının imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Bu kaşe, staj yapılan firmada sizinle ilgilenen personelin, bölüm sorumlusunun ya da firma yöneticisinin kaşesi olabilir. Staj sınavına gelmeden önce staj defterinizde bu hususlar ile ilgili eksiklik olmadığından emin olunuz.
 
Staj Komisyonu İletişim
 
Staj bilgilendirme ve evrak işlemleri Cuma günleri yapılacak olup görüşmeler o haftanın komisyon görevlisi ile (13:00-16:00 saatleri arasında) yürütülecektir. Haftalık görevli çizelgesi ekte dikkatinize sunulmuştur. 4 Nisan 2016 - 3 Haziran 2016 tarihleri arasında mazeretli tüm staj işlemleri ekte belirtilen günlerde ilgili öğretim üyeleri tarafından bir hafta öncesinden e-mail yoluyla randevu alınmış olmak koşuluyla gerçekleştirilecektir.
 
Staj Bilgilendirme Sunumu
 
Staj bilgilendirme sunumuna ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj Kılavuzu
 
2016 yılı staj kılavuzuna ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj Defteri
 
Pdf formatındaki staj defterine ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
2016 yılı staj kılavuzuna ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj Takip Otomasyonu
 
Öğrenci numaranıza göre stajlarınızı buradan sorgulayabilirsiniz.